கண்திருஷ்டி அஞ்சனம் - Kanthristi Anjanam

₹ 685


கண்திருஷ்டியை விரட்டும்

கண்திருஷ்டி அஞ்சனம்


கண்திருஷ்டியை விரட்டும் மை
எதிரிகளை வெல்லும் மை
தீய சக்திகளை விரட்டும் மை
பில்லி, சூன்யம், ஏவல் பாதுகாக்கும் மை
குலதெய்வத்தின் அருளை ஈர்க்கும் மை

நிலம் புரண்டி மூலிகையை கொண்டு இந்த கண்திருஷ்டி அஞ்சனம் தயார் செய்யப்பட்டதுNo Customer Reviews

Share your thoughts with other customers